De groepen

Groep Aqua

Welkom in groep Aqua van juf Rika Huizenga en Amanda v.d. Bilt.

Aanwezig:
Maandag t/m vrijdag: juf Rika
Eén keer in de twee weken op woensdag juf Amanda.