De groepen

Groep Blauw

Welkom in groep Blauw van juf Hilde van Hell en juf Anneke Waalkens.

Aanwezig:
Maandag t/m woensdag: juf Hilde
Donderdag en vrijdag: juf Anneke