De groepen

Groep Donkerrood

Welkom in groep Donkerrood van juf Margriet Wiersum en juf Ineke van der Vlugt.

Aanwezig:
Maandag t/m donderdag: juf Margriet
Vrijdag: juf Ineke.