De groepen

Groep Donkerrood

Welkom in groep Donkerrood van juf Dorothé Posthumus en juf Annemarie Brink

Aanwezig:
Maandag, donderdag en vrijdag: juf Dorothé
Dinsdag en woensdag: juf Annemarie