De groepen

Groep Donkerrood

Welkom in groep Donkerrood van juf Dorothé Posthumus/ meester Robin Siersma en juf Annemarie Brink

Aanwezig:
Maandag, dinsdag en woensdag: juf Dorothé/ meester Robin
Donderdag en vrijdag: juf Annemarie.