De groepen

Groep Violet

Welkom in groep Violet van juf Hilde van Hell en juf Ineke van der Vlugt.

Aanwezig:
Maandag, dinsdag en vrijdag: juf Hilde.
Woensdag en donderdag: juf Ineke.