Nieuws - Uitslag ouder-enquête

Dinsdag 27 november zijn tijdens de MR-vergadering de stembriefjes m.b.t. invoering van het
5 gelijke dagen rooster op ’t Hoge Holt geteld. De uitkomst hiervan is als volgt:
 
Aantal voor invoering: 73 = 74,5%
Aantal tegen invoering: 25 = 25,5%
 
De oudergeleding van de MR heeft de telling geldig verklaard en stemt in met invoering van het
5 gelijke dagen rooster vanaf augustus 2019 op SBO 't Hoge Holt.

Het team en de MR zullen vanaf januari 2019 gezamenlijk bekijken hoe de overgang naar het 5 gelijke dagen rooster vorm zal krijgen. We houden u hiervan op de hoogte.

Mocht u vragen hebben over de stemming dan kunt u een mail sturen naar mr@thogeholt.nl .

Wij willen u hartelijk danken voor de enorme input die u als ouders/verzorgers gegeven heeft. We hebben namelijk 86% van de uitgedeelde stembriefjes teruggekregen.

 

De MR van SBO ’t Hoge Holt

Stephanie van Kessel en Hendrik-jan Schuurman (ouders)
Ingrid van der Kooij en Henk Wieling (leerkrachten)

 

Geplaatst op: 28 November 2018

terug