OV

De oudervereniging van ’t Hoge Holt bestaat uit ± 7 leden.
Tenminste vijf ouders en twee teamleden hebben zitting in de OV. De oudervereniging is zeer actief betrokken bij het gebeuren in school. Ze organiseren, helpen en begeleiden verscheidene activiteiten. Enkele activiteiten zijn: Sinterklaas-, Kerst- en Paasviering, 3-daagse schoolreis, schoolfeest, schaatsen etc. De oudervereniging vergadert 5 keer per jaar. Deze vergaderingen worden via de nieuwsbrief aangekondigd en zijn openbaar.

Namens de ouders

 
Voorzitter: Lia vd Velde
Secretaris: Diana van der Graaf
Penningmeester: Gea
Leden: Marjan Klip-Laning
  Henriëtte Beugels
  Marjan Bouwma
  Miranda Poelman
   

Namens het team

 
Leden: Rika Huizenga
  Klaske Nijnuis