OV

De oudervereniging van ’t Hoge Holt bestaat uit ± 7 leden.
Tenminste vijf ouders en twee teamleden hebben zitting in de OV. De oudervereniging is zeer actief betrokken bij het gebeuren in school. Ze organiseren, helpen en begeleiden verscheidene activiteiten. Enkele activiteiten zijn: Sinterklaas-, Kerst- en Paasviering, 3-daagse schoolreis, schoolfeest, schaatsen etc. De oudervereniging vergadert 5 keer per jaar. Deze vergaderingen worden via de nieuwsbrief aangekondigd en zijn openbaar.

Namens de ouders

 
Voorzitter: Lia vd Velde
Secretaris: Simone Kroeze
Penningmeester: Lia vd Velde
Leden: Margan Bouwma
  Janneke Hooghiemster
  Herriëtte Bathoorn
  Henriëtte Barkhof
  Janet Huiting

Namens het team

 
Leden: Rika Huizenga
  Klaske Nijnuis