Welkom

Welkom op de website van SBO 't Hoge Holt te Roden.

Staking op 12 december

De afgelopen weken hebben wij bericht over een mogelijke landelijke staking in het primair onderwijs, op 12 december a.s. Die staking gaat door en SBO 't Hoge Holt doet ook mee.

lees verder...

Sinterklaasfeest

Fotoboek: Sinterklaasfeest

De MR van SBO 't Hoge Holt zoekt nieuwe ouders!

De Medezeggenschapsraad (MR) van ’t Hoge Holt is op zoek naar twee nieuwe ouders die zitting willen nemen in de Oudergeleding van de MR. Eén van de huidige ouders heeft aangegeven binnenkort haar taak te willen neerleggen. De ander moet aan het einde van dit schooljaar de MR verlaten, omdat haar kind volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs gaat.

Oproep MR: De MR van SBO 't Hoge Holt zoekt nieuwe ouders!

Bericht uit de Nieuwsbrief van Sinterklaas

Onlangs hebben wij op ’t Hoge Holt vernomen

dat de Sint met zijn pieten 5 december op onze school wil komen

De kinderen mogen gewoon om half 9 op school zijn

Ouders mogen komen kijken, dat vindt de Sint fijn. 

lees verder...

Shop online de leukste leesboeken!

Klik op onderstaande link:

Shop online de leukste leesboeken!

Of ga naar het tabblad "Boeken" aan de linkerkant van het scherm voor meer informatie.