Eten onder leiding van leerkracht

Het overblijven op ’t Hoge Holt is als volgt geregeld. 

De leerlingen hebben in twee groepen lunchpauze. 

De kinderen eten in het lokaal onder leiding van de groepsleerkracht. Na de lunch gaan de leerlingen buiten spelen. 

Op het plein is er toezicht op de kinderen. De pleindiensten worden verzorgd door de teamleden die op de school werkzaam zijn. Het overblijven is gratis. Wij kunnen deze regeling handhaven zolang de teamleden bereid zijn hun middagpauze of een deel van de behandeltijd op te willen offeren. 

Het speciaal basisonderwijs valt onder de wet op het reguliere basisonderwijs. 
Als gevolg daarvan worden ouders verantwoordelijk gesteld voor de organisatie van het overblijven op school en de kosten die daaraan verbonden zijn. 
Omdat de meeste ouders/verzorgers van leerlingen op ’t Hoge Holt niet kunnen kiezen of zij hun kinderen willen laten overblijven, heeft de school besloten het overblijven te organiseren en te bekostigen. Deze keuze van de school blijft van kracht zolang de teamleden willen meewerken. Een aantal teamleden moet namelijk hun verplichte half uur pauze opgeven om de pleindiensten te kunnen bezetten.