Schoolgids 

De schoolgids is bedoeld om u een indruk te geven hoe de school is georganiseerd, wie er allemaal op de school werken, welke methoden wij gebruiken e.d.

De schoolgids bestaat uit drie delen.

  • Deel 1:  Het bovenschoolse gedeelte bevat informatie over zaken die het bestuur en de algemene directie op eenzelfde manier, voor alle scholen in de gemeente Noordenveld, hebben geregeld.
  • Deel 2: Het schoolse gedeelte omvat alle informatie over de school welke niet of weinig verandert 
  • Deel 3:  Het organisatorische gedeelte omvat informatie die jaarlijks aangepast wordt en een aanvulling is op deel 1 en 2.

Deel 1 en 2 worden uitgereikt op het moment dat u uw kind aanmeldt en daarna iedere vier jaar.

Deel 3 krijgt u elk jaar.

Heeft u vragen of opmerkingen t.a.v. deze schoolgids, dan horen wij dat graag van u. Wij staan open voor aanvullingen en suggesties.

Download

Schoolgids: Klik op deel 1, 2 of 3.

Privacyregeling: Privacyregeling AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

Schoolondersteuningsprofiel: 

Schoolondersteuningsprofiel OPON - SWV PO 20.01 SBO ’t Hoge Holt 2017-2018

Pestprotocol: Klik op: Pestprotocol