De schoolgids is bedoeld om u een indruk te geven hoe de school is georganiseerd, wie er allemaal op de school werken, welke methoden wij gebruiken e.d.

De schoolgids bestaat uit drie delen.

Deel 1: Het schoolse gedeelte omvat alle informatie over de school welke niet of weinig verandert.

Deel 2: Het bovenschoolse gedeelte bevat informatie over zaken die het bestuur en de algemene directie op eenzelfde manier, voor alle scholen in de gemeente Noordenveld, hebben geregeld.

Deel 3: Het organisatorische gedeelte omvat informatie die jaarlijks aangepast wordt en een aanvulling is op deel 1 en 2.

Deel 1 wordt uitgereikt op het moment dat u uw kind aanmeldt. Ieder jaar wordt de schoolgids op de website gepubliceerd. Mocht u behoefte hebben aan een papieren exemplaar dan kunt u dat doorgeven aan de groepsleerkracht.

Deel 3 krijgt u elk jaar digitaal.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze schoolgids, dan horen wij dat graag van u. Wij staan open voor aanvullingen en suggesties.

Download