Welkom

Welkom op de website van SBO 't Hoge Holt te Roden.

Sint en zijn Pieten bezoeken SBO 't Hoge Holt

Woensdag 5 december is het eindelijk zover, Sint en zijn Pieten brengen een bezoek aan SBO ’t Hoge Holt. Om half negen komen er twee Pieten aanlopen met een klein paardje. Wat is er gebeurd? Het paard van Sinterklaas was heel erg vies, Piet heeft het paard op het laatste moment nog door de wasstraat gedaan maar nu is het paard erg gekrompen. Hoe heeft dit nu kunnen gebeuren en hoe moet Sint nu naar school komen. Eén van de Pieten heeft een plannetje, zodat Sint er niets van merkt. Piet heeft snel een nieuw paard voor Sint gemaakt, van een gymkast en even later wordt Sint de school binnen gereden. Sint heeft echter wel zijn bedenkingen…….

Na de ontvangst in de hal kan het feest beginnen, met een bezoek aan de groepen. Het wordt voor iedereen een gezellige ochtend.

Fotoboek: Sinterklaas 1 en Sinterklaas 2

 

Uitslag ouder-enquête

Dinsdag 27 november zijn tijdens de MR-vergadering de stembriefjes m.b.t. invoering van het
5 gelijke dagen rooster op ’t Hoge Holt geteld. De uitkomst hiervan is als volgt:
 
Aantal voor invoering: 73 = 74,5%
Aantal tegen invoering: 25 = 25,5%
 
De oudergeleding van de MR heeft de telling geldig verklaard en stemt in met invoering van het
5 gelijke dagen rooster vanaf augustus 2019 op SBO 't Hoge Holt.

lees verder...

Overgaan op 5 gelijke dagen rooster op SBO ‘t Hoge Holt? – vervolg

Informatieavond 7 november jl.
Op woensdagavond 7 november jl. is er een informatieavond geweest over het voorstel van de MR om m.i.v. september 2019 over te gaan op het 5 gelijke dagen rooster. Deze avond is door ongeveer 25 ouders bezocht. De ouders hadden nog een aantal vragen, die hebben wij die avond beantwoord.

lees verder...

Overgaan op 5 gelijke dagen rooster op SBO ‘t Hoge Holt?

Aanleiding

Ouders van de MR en de OV hebben in voorgaande jaren gevraagd naar de mogelijkheden voor een 5 gelijke dagen rooster op SBO ’t Hoge Holt. Veel ouders hebben al te maken met het 5 gelijke dagen rooster, omdat hun andere kind(eren) op een basisschool zit(ten) die dit rooster al hanteert. 

Daarnaast zijn er veel ouders die vinden dat hun kind elke dag wel heel erg laat met de taxi thuis wordt gebracht.

Lees verder: Overgaan op 5 gelijke dagen rooster op SBO ‘t Hoge Holt?

Kinderboekenweek

Woensdag 3 oktober is de Kinderboekenweek van start gegaan met als thema: Vriendschap  

Kinderboeken over vriendschap staan centraal in de Kinderboekenweek 2018, die loopt van woensdag 3 oktober tot en met zondag 14 oktober 2018. De auteur van het Kinderboekenweekgeschenk is Jozua Douglas: De eilanden ruzie. 

Het prentenboek van de Kinderboekenweek is  Kom erbij van Milja Praagman