Ieder kind uniek!

’t Hoge Holt is een basisschool waar kinderen onderwijs kunnen krijgen in de leeftijd variërend van 4 t/m ongeveer 12 jaar. 
’t Hoge Holt is een school voor: moeilijk lerende kinderen, leerlingen met gedragsproblemen en kinderen met sociaal-emotionele problemen. 
De leerlingen die onze school bezoeken hebben doorgaans eerst een reguliere basisschool bezocht. Door verscheidene oorzaken was het voor de basisschool niet mogelijk de juiste onderwijsomgeving voor het kind te creëren. Doordat ’t Hoge Holt de mogelijkheid heeft om het aantal leerlingen in de groepen veelal kleiner te houden en omdat er veel deskundigen zijn om het kind te begeleiden, zijn wij in staat een onderwijsomgeving te creëren, die antwoord hoopt te geven op de onderwijsvraag van het kind. 
Wij streven naar een onderwijsomgeving waarin iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen en waar rekening gehouden wordt met de mogelijkheden en uitdagingen van iedere leerling. Het leerstofaanbod is erop gericht de leerling zover mogelijk in zijn of haar ontwikkeling te brengen. 
Veel aandacht wordt besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling zodat hij of zij de maatschappij vol zelftrouwen tegemoet kan treden. 

’t Hoge Holt is een regioschool wat betekent dat leerlingen uit de wijde omgeving van Roden de school bezoeken. De basisscholen van de schoolbesturen Noordenveld, Quadraten, Penta Primair, COG Drenthe en Noorderbasis vormen een samenwerkingsverband. (Groot Groningen regio West). Het (deel) samenwerkingsverband telt ongeveer 6500 leerlingen. Wanneer een leerling gebruik moet maken van een speciale school voor basisonderwijs is ’t Hoge Holt de aangewezen school hiervoor. 
Momenteel zijn er ± 149 leerlingen op de school ingeschreven, de kinderen wonen in verschillende dorpen. Leerlingen die verder dan zes kilometer van de school vandaan wonen kunnen eventueel gehaald en gebracht worden door een taxibedrijf. Voor de specifieke regels omtrent het vervoer verwijs ik u naar de afdeling speciaal vervoer van uw gemeente.