De groepen

Groep Geel

Welkom in groep Geel van juf Klaske Nijnuis en juf Amanda v.d. Bilt

Aanwezig:
Maandag t/m donderdag: juf Klaske
Vrijdag: juf Amanda (één keer per twee weken op donderdag)