De groepen

Groep Groen

Welkom in groep Groen van juf Marike Karsten en juf Rika Huizenga.
Aanwezig:


Maandag t/m woensdag: juf Marike.

Donderdag en vrijdag: juf Rika