De groepen

Groep Paars

Welkom in groep Paars van juf Rika Huizenga en meester Paul Middel

Aanwezig:
Maandag t/m woensdag en vrijdag: juf Rika
Donderdag: meester Paul