De groepen

Groep Rood

Welkom in groep Rood van juf Hilde van Hell en juf Anneke Kroeske.

Aanwezig:
Maandag, dinsdag en vrijdag: juf Hilde.
Woensdag en donderdag: juf Anneke.