De groepen

Groep Wit

Welkom in groep Wit van juf Marie de Winter en meester Jean Mario Castro

Aanwezig:
Maandag en dinsdag: meester Jean Mario
Woensdag t/m vrijdag: juf Marie