De groepen

Groep Wit

Welkom in groep Wit van juf Marie de Winter en juf Amanda v.d. Bilt

Aanwezig:
Maandag en dinsdag: juf Amanda
Woensdag t/m vrijdag: juf Marie